O klimatu školy víme hodně. Umíme se zeptat i poradit.

Škola v pohodě od prvňáků po školníka.

Kdykoli v průběhu roku pro vás máme připravené dotazníky zjišťující klima ve škole, jídelně, družině.
 • vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ, jídelny a družiny
 • kdykoli v průběhu roku
 • vyplňovat můžete jak dlouho chcete
 • zpráva do 3 týdnů po dokončení
 • pomůžeme vysvětlit přínos šetření rodičům
 • vypracujeme vám SWOT analýzu školy
 • poradíme, jak s výsledky dál pracovat
 • propojíme vás s dalšími řediteli
 

Vstup do dotazníku


Mapa pomoci

jak pomoci dětem, které něco trápí nebo jim dospělí ubližují

V rámci projektu Pohoda jsme vytvořili příručku, která shrnuje zásady pro práci s rizikovými situacemi žáků. V rámci vybraných témat umožňuje základní porozumění obtížím, s nimiž se u svých žáků můžete setkat. Na závěr je příručka doplněna rozcestníkem služeb a seznamem pomáhajících organizací.

Mapa pomoci

Jaké situace se v příručce podrobně rozebírají:

 • šikana
 • kyberšikana
 • sebepoškozování
 • návykové látky
 • partnerské vztahy a sexualita dospívajících
 • rozvod, rozchod rodičů a domácí násilí
 • a další

Poslední články

Aktivita do hodin: Agenti-pozorovatelé

Cílová skupina: 1. − 9. třída
Cíl: opakování učiva formou soutěže, posilování týmové spolupráce
Časová dotace:...

Aktivita do hodin: Nová identita

Cílová skupina: 3. − 9. třída
Časová dotace: 25−30 minut
Využití: výuka cizího jazyka, třídní učitelé,...

Aktivita do hodin: ANO NE

Cílová skupina: 1. − 9. třída
Časová dotace: 45 minut
Využití: libovolný předmět, třídnická hodina, suplování

Další články